VertX®

筛选结果::
VertX V100 Door/Reader Interface for Access Control
用于两个读卡器/两个门的门禁处理
VertX V200 Input Monitor Interface
用于最多 16 个区域的警报输入处理
VertX V300 Output Control Interface
用于最多 12 个设备的输出控制处理
V100 Door / Reader Interface
针对两个读卡器/两扇门的门禁处理。
没有搜索结果
请再试一次